Ελληνικά
English
Turkish


Modern Scientific Equipment


   Shockwave (Tendinitis, Calcifications)

        MASTERPULS® MP100Gymna V-ACTOR HandpieceGymna ShockMaster

        


   Pelmatography: Kinetic Posture and Gait Analysis,
        Construction of 
Anatomical (Shoe) Insoles

   High Energy Laser K Laser Q4

        


   Tecar Therapy by Indiba Activ

        


   Rehabilitation with Air Resistance Training Equipment

        

Indiba Activ Specialist